Eesti Infektsioonhaiguste Selts (EIS) on infektsioonhaiguste eriala- ja teadusselts. Selts on asutatud 1993 aastal ja on registreeritud mittetulundusühinguna.

EIS korraldab oma liikmete koolitamiseks seminare, osaleb infektsioonhaiguste alaste regulatsioonide ja ravijuhendite kujundamisel, koostamisel. 

Praegu on EIS-l 59 liiget, kelledest suurem osa on ka tegevad infektsioonhaguste arstidena.