Andmekogu andmed

Andmete taotlemine

Taotluse vorm HIV andmekogu nõukogule

 

Andmekogu kokkuvõte

Patsientide andmete sisestamine andmekogusse algas 2009.a.

Koostööpartnerid:

  • Eesti Teadusfond
  • Alates 2011 Sotsiaalministeerium
  • Eesti Teadusagentuur
  • GlaxoSmithKline
  • SA Archimedes
  • Tartu Ülikool, mikrobioloogia instituut
  • Tartu Ülikool, tervishoiu instituut
  • Tervise Arengu Instituut
  • EuroCoord
  • Professor Sunil K. Ahuja, M.D. Texase Ülikooli San Antonio Tervisekeskus