EUCAST

2011 aastal läheb Eesti üle EUCAST-i (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) antimikroobse tundlikkuse hindamise standarditele. Eesti Laborimeditsiini Ühingu kodulehel http://www.elmy.ee/index.php?page=154 on kättesaadavad ELMÜ ja EIS-i koostatud soovituslikud antibiogrammid ja enterobakterite resistentsuse mehhanismide määramise algoritmid ning nende selgitused.