Teadusartiklid ja suulised ettekanded

Teadusartiklid:

1. Rajasaar H; Huik K; Avi R; Pauskar M; Zilmer K; Ustina V; Kink K; Novikova L; Maimets M; Lutsar I (2014)  Primary drug resistance mutations of HIV-1 CRF06_cpx viruses in Eastern-European intravenous drug users after the failure of first line ARV therapy. 18th International Workshop on HIV Observational Databases

2. Avi, R; Huik, K; Pauskar, M; Ustina, V; Karki, T; Kallas, E; Jõgeda, Krispin, T; Lutsar, I (2013) Transmitted Drug Resistance Is Still Low in Newly Diagnosed Human Immunodeficiency Virus - 1 CRF06_cpx Infected Patients in Estonia in 2010. AIDS Researshes and Human Retroviruses, x

3. Huik, K; Avi, R; Pauskar, M; Kallas, E; Jõgeda, EL; Karki, T; Marsh, K; Des Jarlais, D Uusküla, A; Lutsar, I (2013) Asssociation between TLR3 rs3775291 and resistance to HIV among highly exposed Caucasian intravenous drug users. Infection, genetics and evolutsion 20, 78 - 82

4. Huik, K; Avi, R; Carrillo, A; Harper, N; Pauskar, M; Sadam, M; Karki, T; Krispin, T; He, W; Lutsar, I (2013) CCR5 Haplotypes Influence HCV Serostatus in Caucasian Intravenous Drug Users. PLoS ONE, 8 (7), e70561

5. Laisaar, KT; Uusküla, A; Sharma, A; DeHovitz, JA; Amico, KR (2013). Developing an adherence support intervention for patients on antiretroviral therapy in the context of the recent IDU-driven HIV/AIDS epidemic in Estonia. AIDS care, 25(7), 863 - 873.

6. Huik, K; Avi, R; Rajasaar, H; Pauskar, M; Zilmer, K; Ustina, V; Kink, K; Novikova, K; Maimets, M; Lutsar, I (2014) Co-infection with hepatitis C virus (HCV) in Eastern-European intravenous drug users HIV epidemic. 7th National Congress HIV/AIDS and the 2nd Central European Forum on HIV - esitatud

7. CCR5 ja CCL3L1 geenide ekspressiooni mõjutavate geneetiliste ja epigeneetiliste faktorite mõju antiretroviirusravi efektiivsusele HIV positiivsetel (Pilleriin Soodla) - kirjutamisel

8. Rahvusvaheline uurimistöö HIV infektsiooni leviku hindamiseks Eestis, Poolas ja Ukrainas (Pilleriin Soodla) - kirjutamisel

9. Cohort Profile: The Estonian HIV Cohort Study  (Pilleriin Soodla) - kirjutamisel

10. Efficacy of a clinic-based optimal ART adherence intervention in Estonia (KajaTriin Laisaar) – kirjutamisel

 

Doktoritööd kirjutamisel:

1. HIV esmashaigestumine Eestis (Pilleriin Soodla)

2. Kõrge HIV riskiga rahvastikurühmad Eestis: ennetus ja ravivajadused (Kaja-Triin Laisaar)

3. CR5-IL-2 signaaliraja geenide regulatoorsete alade metülatsioonimustri ja HIV infektsiooni vastastikune seos (Eveli Kallas)

4. HIV-positiivsete isikute organismis sõltuvalt viiruse ko-retseptori CXCR4/CCR5 troopsusest ning makroorganismi kemokiini retseptori polümorfismist) (Kristi Huik)

5. HIV nakkusega kaasuvate viiruste (HCV, HBV, GBV-C, HTLV) mõju kroonilisele immuunaktivatsioonile ja selle seos HIV koretseptori CCR5 genotüüpidega (Ene-Ly Jõgeda)

 

Suulised ettekanded:

1. HIV-positiivsete patsientide haigusjuhud TÜ Kliinikumi intensiivravi osakondades aastatel 2005-2013 (Katrin Sonn, Arstiteaduskonna päevad 2013 Tartus)

2. Eesti HIV-positiivsete patsientide andmekogu (Pilleriin Soodla, Arstiteaduskonna päevad 2013 Tartus)

3. 2 haigusjuhtu Eesti HIV-positiivsete patsientide andmekogu baasil (Pilleriin Soodla, European AIDS Clinical Society aastakonverents Brüsselis 2013)

4. 3 haigusjuhtu Eesti HIV-positiivsete patsientide andmekogu baasil (Svetlana Semjonova, Ida-Viru Keskhaiglas (nov 2013))

5. 2 haigusjuhtu Eesti HIV-positiivsete patsientide andmekogu baasil (Jelena Shmidt, Ida-Viru Keskhaiglas (nov 2013))