Liikmed ja liikmemaks

Seltsil on hetkel 59 liiget, kelledest suurem osa on tegevad infektsioonhaiguste arstidena.

Liikmemaks on liikmetele vastavalt 09.12.2016 üldkogu otsusele 50€ aastas, mis on tuleb tasuda esimese poolaasta jooksul.

Liikmemaksu tasumisest on vabastatud lapsehoolduspuhkusel viibivad emad ja mittetöötavad pensionärid.

Tasuda saate ülekandega EIS pangaarvele. Maksekorraldusele märkida, kelle eest makstakse ning mis aasta eest. Infot oma liikmemaksude tasumisest ja võlgadest saate Mait Altmetsalt.